Animal Training Academy

Program pro studenty

Jiří Ščučka Animal Training Academy (ATA) je výukový program zaměřený na trénování zvířat vycházející z přírodních zákonů, vědeckých poznatků a celoživotních zkušeností Jiřího Ščučky.

Tento jedinečný program je určen pro všechny zájemce o výcvik psů či jiných zvířat bez ohledu na předchozí zkušenosti. Je rozdělen do tří základních stupňů.  Pro úspěšné absolventy je připraven další program pro celoživotní vzdělávání a odborný růst

Junior Animal Trainer

Absolvent prvního stupně pochopí základní principy moderního tréninku zvířat.

Získá základní znalosti o způsobu učení psa, jeho motivaci, etologii a o historii výcviku. Dozví se, co je Skinnerův kvadrant a jak ho v praxi využíváme. 

Senior Animal Trainer

Druhý navazující stupeň prohloubí juniorním absolventům znalosti a praktické dovednosti první poloviny Skinnerova kvadrantu a jeho využití v moderním tréninku psů.

Absolventi se seznámí s tréninkovými plány, pořadím budování chování či s jednotlivými fázemi cviků. Zaměří se na řetězce a sérié chování. Zjistí, co jsou to pomocné nástroje v tréninku, k čemu slouží podmíněně a nepodmíněné reflexy a útlumy a co jsou to vlastně strategie odměňování.

Professional Animal Trainer

Nejvyšší výukový stupeň objasní, jak využívat Skinnerův kvadrant v celé jeho šíři.

Ukáže absolventům, jak dovést cvik do poslední fáze zatížení. Naučí je pracovat s negativními podněty jako je např. široký obojek, elektronický výcvikový obojek nebo tušírka. Seznámí je s možnostmi řešení nežádoucího problémové chování.

Absolventi si vyzkouší trénink se skupinou zvířat, cizími psy nebo slepicemi.

Absolventi Professional Animal Trainer se mohou zapojit do navazujícího programu pro trenéry ATA Trainers, který zajistí další odborný růst, podporu a spolupráci pod vedením a s garancí Jiřího Ščučky.