Zpracování osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údaj

Udělujete tímto souhlas společnosti:

 • Jiří Ščučka, se sídlem Křečovice 7, 285 04 Onomyšl, IČ: 12093131, zapsané v Živnostenském rejstříku vedeném u Živnostenského úřadu v Kutné Hoře,
 • Jiří Ščučka - Animal Training Academy, s.r.o., se sídlem Křečovice 7, 285 04 Onomyšl, IČ.: 05016371, zapsané u Obchodního soudu v Praze, C 257058 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen "Správce"),

aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "Nařízení") zpracovávala tyto osobní údaje:

 • Jméno a příjmení
 • Název společnosti
 • Adresa
 • E-mail
 • Telefonní číslo
 • Informace o zvířeti ( plemeno, datum narození, pohlaví )
 • Informace o doprovázející osobě
 • Podoba osoby a její zvukové projevy
 • Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo, e-mail a informace o zvířeti - plemeno, datum narození, informace o doprovázející osobě, podoba osoby a její zvukové projevy je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem:

 • Přihlášení na akce
 • Použití fotografií a jejich zveřejnění na fb, webových stránkách, v časopisech a jiných mediích
 • Použití audio záznamů a/nebo audiovizuálních záznamu pro všechny účely, včetně vzdělávacích a komerčních účelů
 • Použití k dalším výukovým účelům
 • Pro marketingové účely
 • Pro účely plnění smlouvy
 • Pro evidenční plnění

Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 10 let.

Zpracování a ukládání osobních dat je určeno pouze pro potřeby výše uvedených společností. Poskytnutá data nebudou předávána třetím stranám.

Správce shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies:

 • Typ:  systémová
 • Název: Abcde
 • Účel: Tato cookie se používá k ukládání dat důležitých pro fungování webových stránek
 • Expirace: Do uzavření okna prohlížeče
 • Přístup k informacím: jde o cookie z našeho webu


S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje výše uvedené společnosti.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • na přenositelnost údajů,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.