Senior Animal Trainer

2024

Druhý navazující stupeň prohloubí juniorním absolventům znalosti a praktické dovednosti první poloviny Skinnerova kvadrantu a jeho využití v moderním tréninku psů.

Absolventi se seznámí s tréninkovými plány, pořadím budování chování či s jednotlivými fázemi cviků. Zaměří se na řetězce a sérié chování. Zjistí, co jsou to pomocné nástroje v tréninku, k čemu slouží podmíněně a nepodmíněné reflexy a útlumy a co jsou to vlastně strategie odměňování.

Tématické okruhy

 1. motivace
 2. primární/sekundární posilovač
 3. emoce psa
 4. Premackův princip
 5. tréninkové plány
 6. budování chování
 7. fáze cviků
 8. kontrola aktivity
 9. řetězce a série chování
 10. strategie odměňování
 11. koncept nebe - víra - peklo
 12. variabilita
 13. dopamin efekt
 14. pomocné nástroje při tréninku
 15. odstraňování pomocných nástrojů
 16. podmíněný a nepodmíněný reflex
 17. podmíněné a nepodmíněné podněty
 18. podmíněné a nepodmíněné útlumy
 19. stupně vzdělání psa
 20. metodika výcviku - fokus, volný pohyb, diferenciace, pozice 0

Forma výuky

Výuka probíhá ve dvou blocích: 5 + 7 výukových dní + 1 den závěrečné zkoušky. Ubytování a strava v místě.

Podmínky pro přijetí

 • minimální věk 18 let
 • vlastnictví vhodného psa pro absolvování tohoto programu
 • uhrazení školného
 • úspěšné absolvování Junior Animal Trainer
 • souhlas se zásadami a řádem J.Š.- ATACeník

Cena za kurz

12 dní + 1 den závěrečné zkoušky, vč. výukového materiálu

35115 Kč

Přihlášku evidujeme jako závaznou až po úhradě zálohy ve výši 10 000 Kč na účet 274588972/0300. Ubytování se platí na místě.

Jednolůžkový pokoj

Eos qui ratione voluptatem sequi

600 Kč/noc

Dvoulůžkový pokoj

Magnam aliquam quaerat voluptatem

450 Kč/noc

Přihláška