Junior Animal Trainer

2024

Absolvent prvního stupně pochopí základní principy moderního tréninku zvířat.

Získá základní znalosti o způsobu učení psa, jeho motivaci, etologii a o historii výcviku. Dozví se, co je Skinnerův kvadrant a jak ho v praxi využíváme. 

Tématické okruhy

Trénink zvířat

 • Typy tréninků (tradiční, pozitivní, moderní)
 • Historie tréninku
 • Důvod tréninku

Pes

 • Domestikace
 • Vývojové fáze
 • Osobnostní testy

Motivace

 • Motivace (hlavní, vedlejší)
 • Potřeba
 • Posilovače (primární, sekundární)
 • Kontrola zdrojů
 • Motivační osa
 • Přímá a nepřímá odměna

Principy učení

 • Způsoby učení
 • Neasociativní učení (habituace, senzitizace)
 • Asociativní učení (klasické a operantní podmiňování)
 • Skinnerův kvadrant (+P, -P, +R, -R)
 • Komunikace (řeč těla, situační, taktilní a zvukový signál, verbální komunikace)

Metodika výcviku

 • 3 zlatá pravidla učení
 • Plán č. 1, plán č. 2
 • Klikr
 • Fokus (motivaci, ruka, oči, target)
 • Volno, jdeme
 • Sedni, lehni, stůj
 • Techniky tvarování
 • Fáze cviku (vysvětlení, upevnění, zatížení)
 • Pořadí budování chování


Forma výuky

Výuka probíhá v rámci třech prodloužených víkendů (pá-ne) + jeden víkend závěrečné zkoušky. Ubytování a strava v místě.

Termíny

 • 2. - 4. 2.
 • 8. - 10. 3.
 • 12. - 14. 4.
 • 11. - 12. 5. závěrečné zkoušky

Harmonogram 

 • 8:00 snídaně
 • 9:00 teorie/praxe
 • 13:00 oběd
 • 14:00 teorie/praxe
 • 19:00 večeře

Místo konání

Podmínky pro přijetí

 • minimální věk 18 let
 • uhrazení školného
 • písemný souhlas s podmínkami ATA 
 • vlastnictví vhodného psa pro absolvování tohoto programu, který:
 • je vysoce motivovaný na potravu
 • není agresivní vůči lidem a psům
 • nemá problém měnit prostředí, nebojí se nových situací, lidí, zvířat
 • pro možnost složení závěrečných zkoušek je nutná 90% docházka

Jak se přihlásit?

Úspěšný absolvent Junior Animal Trainer se může jako divák zúčastnit všech dalších tříd prvního stupně bezplatně.

Podmínkou pro přijetí do navazujícího stupně Senior Animal Trainer je absolvování 10 hodin povinné praxe u některého z ATA Trainers.

Ceník

Cena za kurz

9 výukových dní + 2 dny závěrečné zkoušky, vč. výukového materiálu

20 000  Kč

vč. DPH

Přihlášku evidujeme jako závaznou až po úhradě zálohy ve výši 7 000 Kč na účet 274588972/0300. Ubytování a strava se platí na místě.

Ubytování vč. plné penze


980 Kč/den

Pes na pokoji

v kleci

100 Kč/den

Přihláška