Protištěkací obojky                                                       bez zvukového signálu   

© Běžný EVO proti štěkání používá vždy buď samotný varovný zvukový signál nebo spojení zvukového signálu a korekčního impulsu.

Zvukový signál zde plní funkci signálu "Delta". Tak nazýváme signál (povel) pro trest. Ten má psa informovat o tom, že chování je nežádoucí a že pokud ho bude vykonávat, dostaví se menší či větší negativní zkušenost. V tomto případě korekční impuls.

Celou řadu let se trenéři na celém světě domnívali, že v případě, kdy se rozhodneme k řešení úpravy chování použít trest (+P), Delta signál umožní zvířeti tomuto trestu se vyhnout.

Avšak mé praktické zkušenosti dokazují, že při pravidelném použití dvou podnětů za sebou (zvukový signál = korekční impuls) - nazýváme to Klasické podmiňování, přebírá po nějakém čase zvukový signál funkci korekčního impulsu. To znamená, že zvukový signál (pípnutí) vyvolá u psa stejné negativní pocity jako sám korekční impuls.

A proto, že psi jsou dle mého názoru mnohonásobně citlivější na zvuky, než třeba na mechanické i elektrické podněty, dochází v tomto případě při použití varovného zvukového signálu postupně k nadměrné senzitivitě psa na zvuky a nežádoucí reakci na ně. A to se netýká pouze zvukového signálu z obojku, ale všech zvuků v prostředí, kde pes žije.

Z tohoto důvodu jsme u těchto obojků nechali ve spolupráci s výrobcem zvukový signál odstranit.

Funkce obojku, jako korekce nežádoucího štěkání, je tak zachována, ale bez případných negativních dopadů na nadměrnou přecitlivělost na zvuky.

© Jiří Ščučka