Junior Animal Trainer

Jiří Ščučka - Junior Animal Trainer


Již po páté budeme pro vás otevírat v ČR I. stupeň výukového programu Jiří Ščučka - Animal Training Academy. s.r.o. "Junior Animal Trainer"

Rozdělení výukových stupňů:

· stupeň "Junior Animal Trainer"

· stupeň "Senior Animal Trainer"

· stupeň "Profesional Animal Trainer"

· stupeň "Celoživotní vzdělávání - specializace"

V létě 2019 budeme tedy znovu otevírat I. Stupeň "Junior Animal Trainer". Bude probíhat v jednom týdenním bloku a jednoho víkendu na zkoušky.

Termín konání:

29. 6. - 7. 7. 2019 Farma Prak

Výuková témata:

· Představení třídy

II. Předtím než začneme s tréninkem

  • Historie tréninku zvířat

1. Domestikace

2. Pracovní zvířata

3. Zvěřince

4. Předvádění zvířat

5. Výzkum zvířat

6. Ochrana zvířat

7. Moderní výcvik zvířat

B. Proč je trénink důležitý

1. Základní pilíře péče o zvířata

2. Primární důvody tréninku zvířat

3. Sekundární důvody tréninku zvířat

4. Trénink = učení

C. Pes a člověk - střet kultur

1. Komunikace

2. Polidšťování

3. Pes v lidském světě

D. Jiří Ščučka - koncepce výcviku psů

1. 38 let zkušeností

2. Propojení praxe + věda

3. Trénink must být přátelský, ale efektivní

4. Trénink založený na principech

5. Nejdříve ANO, pak možná NE

6. Nástroje > cviky

7. Obousměrná komunikace

III. Teorie výcviku

A. Plán výcviku

1. Plán č.1

2. Plán č.2

B. Motivace ve výcviku

1. Co je to motivace

2. Základní životní potřeby psa

3. Hlavní motivace

4. Vedlejší motivace

5. Pozitivní motivace

6. Negativní motivace

C. Jak se psi učí?

1. Neasociativní způsoby učení

2. Klasické podmiňování

3. Operantní podmiňování

4. Primární posilovače

5. Sekundární posilovače

D. Tvarování chování - Shaping

1. Co je to tvarování chování

2. 10 pravidel tvarování K. Pryorové

3. Techniky tvarování

E. 3 fáze cviku (učení)

IV. Praktický výcvik - základní koncept výcviku

  • I. fáze cviku

1. Bazén

2. Motivační osa

3. Přímá odměna

4. Pozitivní posílení

5. Klik souběžně s chování

B. II. fáze cviku

1. Proti cvik

2. Nepřímá odměna

3. Prodloužení chování

4. Generalizace chování

5. Jednoduché řetězení chování

6. Kontrola chování signálem

C. Základní cviky poslušnosti

1. Práce s klikrem

2. Odměňování psa

3. Získání pozornosti

4. SLV

5. Chůze na volném vodítku

6. Volno

7. Místo - Klec

Podmínky pro přijetí:

  • Dosažení plnoletosti
  • Vhodný pes - (nesmí být agresivní k lidem, nebo ostatním psům, musí být motivovatelný a měl by být schopen se přizpůsobit cizímu prostředí)
  • Uhrazení celého školného ke dni zahájení

Přihlášením se a zaplacením kurzovného potvrzuje student, že se seznámil v plném rozsahu s podmínkami a zásadami účasti ve výukovém programu Jiří Ščučka - Animal Training Academy a zavazuje se je dodržovat.

Platební podmínky:

Cena celého I. stupeně "Junior Animal Trainer"je 15 367,- (12 700 + 21% DPH)

50% zálohy budeme prosit zaplatit spolu se závaznou přihláškou. Celou částku musíte mít uhrazenou ke dni zahájení, tedy do 29. 6. 2019

Záloha je nevratná!!

pro platbu v EUR:

IBAN: CZ65 0300 0000 0002 8438 2257

BIC (SWIFT): CEKO CZ PP

Jiří Ščučka

Křečovice 7

285 04 Onomyšl

Banka:

Československá obchodní banka a.s. (ČSOB)

Husova 108

284 01 Kutná Hora

Pro platbu v Kč:

274588972/0300

IBAN: CZ58 0300 0000 0002 7458 8972

BIC (SWIFT): CEKO CZ PP

Banka:

Československá obchodní banka a.s. (ČSOB)

Husova 108

284 01 Kutná Hora