Pokročilé strategie odměňování  

                                        20. - 21. 4.  2024  SKP Ostrava - oddíl sportovní kynologie Studénka

"Pokročilé strategie odměňování při výcviku psa".

Lektor: Jiří Ščučka

Pořadatel: SKP Ostrava - oddíl sportovní kynologie Studénka a Jiří Ščučka

Kde: Cvičiště areál Radar,Polská 384,Studénka

A je to tady! 

Připravili jsme pro vás zcela nový seminář na velmi zajímavé téma. "Pokročilé strategie odměňování při výcviku psa".

Co to znamená a o čem tento seminář bude?

Jsem přesvědčen o tom, že dnes již většina majitelů psů a jejich trenérů určitě ví, že za správné chování je třeba psa odměnit. Ale víte proč?

 • Jaký je rozdíl mezi pochvalou a odměnou?
 • Jak dosáhnout toho, aby se pes nejen rád učil, spolupracoval s námi, ale aby i naučené chování rád a dlouhodobě vykonával?
 • Víte, jaký je rozdíl mezi odměnou a posílením chování?
 • Proč je odměna (posílení) tak důležité?
 • Co je to ale vlastně odměna. A jak zajistí to, že bude pes "poslouchat", že bude požadovaná chování rád vykonávat?
 • Co vše může být pro psa odměnou?
 • Jsou v odměnách, nebo ve způsobech jejich použití nějaké rozdíly?
 • Může pes pracovat dlouhodobě za relativně malou odměnu, nebo úplně bez ní?
 • Existují jiné účinné způsoby odměňování, než je pamlsek, nebo oblíbená hračka?
 • Mohu například odměňovat psa jiným chováním?
 • Jak může psovod vhodně zvolenou strategií odměňování ovlivnit naladění (emoce) psa?
 • Jak zvýšit jeho drive a rychlost bez používání odměn stále vyšší hodnoty?
 • Jak dosáhnout toho, aby samo chování (cvik) se stal pro psa odměnou? Aby vás pes "prosil", že by mohl chování vykonat?
 • Jak zajistit relax a uvolnění vašeho psa během náročného tréninku?

Na všechny tyto otázky a mnoho dalších, které souvisí s tématem motivování a odměňování ve výcviku psů se vám pokusím odpovědět během tohoto semináře. Seminář je určen především zkušenějším psovodům a trenérům nejen psů, ale i jiných zvířat. Zváni jsou ale i Ti, kteří se chtějí o těchto tématech dozvědět něco více a posunout tak třeba přístup ke svému psovi o kus dál.

O jakých tématech budeme na tomto semináři hovořit?

 • Úloha motivace a odměny (posilovače) v procesu výcviku psů.
 • Princip "Posílení chování", Thondajkův "Zákon efektu".
 • Co jsou to "Základní životní potřeby" a jakou roli hrají v procesu učení.
 • Maslowova pyramida potřeb.
 • Hlavní motivace ve výcviku psa.
 • Vedlejší motivace ve výcviku psa.
 • Základní koncept "Posílení chování".
 • Pokročilý koncept "Posílení chování".
 • Pozitivní posílení.
 • Negativní posílení.
 • NePoPo®
 • Pozitivní trest.
 • Negativní trest.
 • Základní otázky pro správnou volbu vhodné strategie odměňování (posilování).
 • Přímá odměna.
 • Nepřímá odměna.
 • Odměna v pozici - odměna mimo pozici.
 • Odměna od psovoda - odměna mimo psovoda.
 • Pravidelné odměňování - nepravidelné odměňování.
 • Jackpot
 • Adrenalin - Jackpot.
 • Jackpot - Dopamine - Dr.R. Sapolsky
 • Konflikt management trénink.

Kde: SKP Studénka

Časový harmonogram:

08,00 - 09,00 hod. prezentace

09,00 zahájení semináře

09,15 - 13,00 teoretická přednáška

13,00 - 14,30 polední přestávka, oběd

14.30 - 18.00 praktická část

Ubytování si každý účastník zajišťuje sám!! 

Oběd v místě. Cena oběda není zahrnuta v ceně semináře. V případě zájmu, prosím vyplňte v přihlášce. 

Občerstvení zajištěno po celou dobu semináře.

Cena za seminář: 

 • běžný divák  3 100,- Kč 
 • absolvent ATA  2 600,- Kč 
 • člen SKP Ostrava, kontaktujte p. Petra Kozáka (uveďte prosím v přihlášce)

V případě zájmu o obědy prosím vyplňte v přihlášce....

Uzávěrka přihlášek v momentě naplnění.
Současně s přihláškou je potřeba uhradit cenu za "seminář". 

Úhrada převodem pro platbu v Kč: variabilní symbol pro platbu: Studénka a vaše jméno

číslo účtu: 238265412/0300

IBAN: CZ24 0300 0000 0002 3826 5412

BIC (SWIFT): CEKOCZPP

STORNO: V případě neúčasti částka za kurzovné propadá ve prospěch pořadatele.

Rezervací termínu a úhradou zákazník potvrzuje, že souhlasí s výše uvedenými podmínkami.

Po zaslání elektronické přihlášky + úhrady Vám zašleme e-mailem potvrzení o evidenci Vaší přihlášky + potvrzení uhrazené částky.

POZOR! Účastí, zasláním nebo zaplacením přihlášky souhlasím s těmito podmínkami: fotografie pořízené na této akci mohou být použity v mediích (FB, časopis, kniha, reklama, kalendář atd.)

TEŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST!!!