Seminář NePoPo 18. - 19. 5. 2019 

Víte co je to NePoPo® ?

Co je to NePoPo®, přesněji řečeno Bart Bellon® NePoPo®? Nejlépe to vyjádří slova samotného autora tohoto výcvikového systému Barta Bellona.

NePoPo® je logické, intelektuální umění, založené na vědě. NePoPo® je jazyk, který zprostředkuje komunikaci mezi vámi a vaším psem příjemným a efektivním způsobem. Se srdcem a duší.

Filozofií NePoPo® je srdce a duše v každém cviku. Systém, který vede psa k tomu, aby přemýšlel, byl iniciativní, inovativní, sebejistý a houževnatý. Ztělesnění rovnováhy - harmonie.

Bart Bellon® NePoPo® není pouze geniální propojení dvou "posilovacích technik", pozitivního posílení (+R) a negativního posílení (-R), ale je to životní a tréninková filozofie.

Je to systém moderního výcviku psů. Systém NePoPo® byl inspirován téměř 40 lety praxe, která zahrnuje historii, vzdělání, životní zkušenosti, politiku a praktičnost.

Ojedinělý seminář na toto výjímečné téma vám představí jedni z nejzkušenějších trenérů ve střední Evropě, absolventi Bart Bellon® NePoPo® Training School Jiří Ščučka a Piotr Kaczmarek.

Seminář bude veden v českém a polském jazyce....

(NepoPo® je vyvinut Bart a Michael Bellon.) Jméno Bart Bellon® a NePoPo® jsou registrované ochranné známky společnosti Bart a Michael Bellon.)

Do you know what NePoPo® is?

What is NePoPo®, more precisely Bart Bellon® NePoPo®? It best describes the words of the author of this training system, Bert Bellon.

NePoPo® is a logical science-based intellectual art. NePoPo® is the language that makes communication between you and your dog a pleasant and effective way. With heart and soul.

NePoPo® philosophy is the heart and soul in every exercise. The system that guides the dog to think is innovative, innovative, confident and tenacious. Balance of balance - harmony.

Bart Bellon® NePoPo® is not only a brilliant connection between two "strengthening techniques", positive reinforcement (+ R) and negative reinforcement (-R), but it is a life and training philosophy.

It's a system of modern dog training. The NePoPo® system has been inspired by nearly 40 years of experience, including history, education, life experiences, politics and practicality.

A unique seminar on this exciting topic will be presented by some of the most experienced trainers in Central Europe, graduates of Bart Bellon® NePoPo Training School Jiří Ščučka and Piotr Kaczmarek.

The seminar will be in Czech and Polish ....

(NePoPo® is developed by Bart and Michael Bellon. The name Bart Bellon® and NePoPo® are registered trademarks of Bart and Michael Bellon.)

V případě zájmu o ubytování a stravu vyplňte požadavky v přihlášce. Na stránkách areálu naleznete možnosti ubytování i ceny za stravu!!!

Cena za seminář: 

  • běžný divák  4 200,- Kč ( 168,- EUR )
  • absolvent ATA první ročník  3 780,- Kč ( 151,- EUR )
  • absolvent ATA druhý ročník  3 500,- Kč ( 140,- EUR )

Uzávěrka přihlášek v momentě naplnění.
Současně s přihláškou je potřeba uhradit cenu za "seminář". 

Úhrada převodem pro platbu v Kč:

číslo účtu: 283897187/0300

IBAN: CZ 1503000000000283897187

BIC (SWIFT): CEKOCZPP

Úhrada složenkou: Jiří Ščučka - Animal Training Academy, s.r.o., Onomyšl-Křečovice 7, 285 04, okr. Kutná Hora.

Úhrada převodem pro platbu v EUR:

číslo účtu: 284350781/0300

IBAN: CZ 0303000000000284350781

BIC (SWIFT): CEKOCZPP

STORNO: V případě neúčasti částka za kurzovné propadá ve prospěch pořadatele.

Rezervací termínu a úhradou zákazník potvrzuje, že souhlasí s výše uvedenými podmínkami.

Po zaslání elektronické přihlášky + úhrady Vám zašleme e-mailem potvrzení o evidenci Vaší přihlášky + potvrzení uhrazené částky.

POZOR! Účastí, zasláním nebo zaplacením přihlášky souhlasím s těmito podmínkami: fotografie pořízené na této akci mohou být použity v mediích (FB, časopis, kniha, reklama, kalendář atd.)

TEŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST!!!