ATA - "Výukový program"

Jiří Ščučka - Animal Training Academy (ATA)

Základní informace k ucelenému výukovému programu

Rádi bychom vám přestavili ucelený výukový program v oblasti kynologie a výcviku zvířat. 

Pro termín únor 2019 je již kapacita naplněná, bereme pouze záznamy pro náhradníky!!

Již počtvrté budeme pro vás otevírat v ČR I. stupeň výukového programu Jiří Ščučka - Animal Training Academy. s.r.o.

Tento ročník však bude trochu jiný než ty předešlé. Přes velký úspěch, který dosavadní podoba naší trenérské školy zaznamenala, jsme se rozhodli pro několik změn.

K těm nejzásadnějším jistě patří rozdělení stávajícího třístupňového programu na čtyři stupně.

Výukový program se skládá ze čtyř základních stupňů:

 • I. Junior Animal Trainer
 • II. Senior Animal Trainer
 • III. Profesional Animal Trainer
 • IV. Celoživotní vzdělávání - specializace

Hlavním důvodem, proč jsme se rozhodli pro tuto změnu je zpřístupnění tohoto programu širšímu poli zájemců o trénink psů a dalších zvířat a větší možnost postupného zažití si a zpracování informací získaných v jednotlivých stupních trenérské školy.

Věříme, že vám tato nová struktura programu bude vyhovovat.

V současné době otevíráme první stupeň této výuky, tedy "Junior Animal Trainer".

Komu je určen:

 • pro majitele psů, veterinární lékaře, pracovníky veterinárních ordinací, pracovníky v obchodech pro zvířata, personál hotelů pro psy, Au-pair pro psy, ošetřovatele zvířat, instruktory kynologických klubů, psovody ozbrojených složek a pro všechny zájemce o výcvik psů, kteří chtějí získat nebo si rozšířit základní informace o problematice výcviku psů.
 • pro všechny, kteří by se v budoucnu chtěli stát profesionálními trenéry psů a profesionálními trenéry zvířat.

Podmínky pro přijetí:

 • minimální věk 18 let
 • vlastnictví vhodného psa pro absolvování tohoto programu
 • uhrazení školného

Náplň výuky:

Výuka bude rozdělena do dvou základních předmětů.

 • Teorie výcviku
 • Praktický výcvik

Učivo je rozdělena do výukových témat, která budou časově rozdělena do jednotlivých víkendů.

Forma výuky:

Výuka bude probíhat ve víkendových blocích. Celkem se bude jednat o tři víkendy výuky a jednoho, kdy budou probíhat závěrečné zkoušky a slavnostní ukončení výukového cyklu.

Místo konání:

1. - 3. 2. 2019 Farma Prak

15. - 17. 2. 2019 Farma Prak

1. - 3. 3. 2019 Farma Prak

23. 3. 2019 Místo upřesníme

Cena:

Cena kurzovného včetně poznámkových materiálů je 12 700,- Kč

Cena nezahrnuje případné ubytování ani stravu

Kontakt:

Jitka Džbánková - tel.: 606 616 715

dzbankova.jitka@mojda.cz

V případě potřeby nás kontaktujte