ATA - Výuková témata

I. Stupeň - Junior Animal Trainer

I. Představení třídy

II. Předtím než začneme s tréninkem

A. Trénink zvířat

1. Tradiční

2. Pozitivní

3. Moderní

B. Historie tréninku zvířat

1. Domestikace

2. Pracovní zvířata

3. Zvěřince

4. Předvádění zvířat

5. Výzkum zvířat

6. Ochrana zvířat

7. Moderní výcvik zvířat

C. Proč je trénink důležitý

1. Základní pilíře péče o zvířata

2. Primární důvody tréninku zvířat

3. Sekundární důvody tréninku zvířat

4. Trénink = učení

D. Pes a člověk - střet kultur

1. Komunikace

2. Polidšťování

3. Pes v lidském světě

E. Jiří Ščučka - koncepce výcviku psů

1. 43 let zkušeností

2. Propojení praxe + věda

3. Trénink musí být přátelský, ale efektivní

4. Trénink založený na principech

5. Nejdříve ANO, pak možná NE

6. Nástroje > cviky

7. Obousměrná komunikace

F. Domestikace

1. Co je to domestikace

2. Vývojová stádia psa domácího

3. První dochované záznamy

4. Důsledky domestikace u psů

5. Základní životní strategie psovitých šelem

III. Teorie výcviku

A. Metody versus principy

1. Šablony, výcvikové postupy

2. Přírodní zákonitosti, věda, principy učení

Plán výcviku

1. Plán č.1

2. Plán č.2

B. Motivace

1. Dvě základní otázky

2. Co je to motivace

3. Základní životní potřeby psa

4. Primární motivace

5. Hlavní motivace

6.. Vedlejší motivace

7. Negativní motivace

8. Řízený konflikt

C. Posilovače chování

1. Co to je princip "Posílení chování"

2. Primární posilovače

3. Sekundární posilovač

D. Koncept "Bazén"

1. Kontrola zdrojů

2. Kontrola prostředí

3. Kontrola chování

E. Motivační osa

1. Co to je motivační osa

2. Cíl motivační osy

3. Očekávání

F. Základní strategie odměňování

1. Přímá odměna

2. Nepřímá odměna

3. Odměna v pozici

4. Odměna mimo pozici

5. Odměňování potravou

6. Odměňování předmětem

G. Jak se psi učí

1. Neasociativní způsoby učení

2. Klasické podmiňování

3. Operantní podmiňování

H. Komunikace

1. Řeč těla

2. Situační signály

3. Taktilní signál

4. Zvukový signál

5. Klikr

6. Verbální komunikace

Tvarování chování - Shaping

1. Co je to tvarování chování

2. 10 pravidel tvarování K. Pryorové

3. Techniky tvarování

  •  3 fáze cviku (učení)

IV. Praktický výcvik - základní koncept výcviku

  • I. fáze cviku

1. Bazén

2. Motivační osa

3. Přímá odměna

4. Pozitivní posílení

5. Klik souběžně s chování

  •  II. fáze cviku

1. Prodloužení chování

2. Generalizace chování

3. Jednoduché řetězení chování

4. Kontrola chování signálem

  •  Základní cviky poslušnosti

1. Práce s klikrem

2. Odměňování psa

3. Získání pozornosti

4. SLV

5. Přivolání psa

6. Chůze na volném vodítku

7. Místo - Klec