ATA "Junior Animal Trainer"


Přihlašovací, nebo informační formulář:

Výuka bude probíhat:

11. - 13. 9. 2020 - Křečovice

25. - 27. 9. 2020 - Křečovice

9. - 11. 10. 2020 - Křečovice

21. - 22. 11. 2020 - Křečovice - zkoušky

Místo: výcvikové centrum Křečovice

Již po několikáté  otevírá "Jiří Ščučka - Aminal Training Academy" první stupeň uceleného výukového programu, ale tentokrát v modifikované podobě Junior Animal Trainer

Komu je určen:

  • pro majitele psů, veterinární lékaře, pracovníky veterinárních ordinací, pracovníky v obchodech pro zvířata, personál hotelů pro psy, Au-pair pro psy, ošetřovatele zvířat, instruktory kynologických klubů, psovody ozbrojených složek a pro všechny zájemce o výcvik psů, kteří chtějí získat nebo si rozšířit základní informace o problematice výcviku psů.
  • pro všechny, kteří by se v budoucnu chtěli stát profesionálními trenéry psů a profesionálními trenéry zvířat.

Podmínky pro přijetí:

  • minimální věk 18 let
  • vlastnictví vhodného psa pro absolvování tohoto programu
  • uhrazení školného

Náplň výuky:

Výuka bude rozdělena do dvou základních předmětů.

  • Teorie výcviku
  • Praktický výcvik

Učivo je rozděleno do výukových témat, která budou časově rozdělena do jednotlivých víkendů.

Forma výuky:

Výuka bude probíhat ve víkendových blocích. Celkem se jedná o tři třídenní bloky a jeden den, kdy budou probíhat závěrečné zkoušky a slavnostní ukončení výukového cyklu.


Ubytování si zajišťuje každý účastník sám.

kontakt na případné ubytování: 

 https://www.google.com/maps/place/Country+Club+West+Star/@49.8759818,15.0686861,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x4643dfa30958e0a3!8m2!3d49.8759818!4d15.0686861

ubytování objednávejte na tel.: 606 362 336, paní Stoupová 

Cena za kurz, včetně výukových materiálů je 12 700,- Kč + 21% DPH. V ceně není zahrnuté případné ubytování účastníků. Přihlášku evidujeme jako závaznou až po úhradě zálohy ve výši 7 600,- Kč

POČET ÚČASTNÍKU JE OMEZEN !!!

Uzávěrka přihlášek v momentě naplnění
Současně s přihláškou je potřeba zálohu cenu za "Kurz".

 Přihlášku evidujeme jako závaznou současně s úhradou.

Převodem: ČSOB Ču:274588972/0300 VS: uveďte prosím jméno klienta do "zpráva pro příjemce".

Pro zahraniční platby: CEKO CZ PP, CZ58 0300 0000 0002 7458 8972

Složenkou: Jiří Ščučka, Onomyšl-Křečovice 7, 285 04, okr. Kutná Hora.

STORNO: Přihláška spolu s platbou je závazná. Platba je nevratná, pouze přenosná na náhradníka.
Rezervací a úhradou zákazník potvrzuje, že souhlasí s výše uvedenými podmínkami.

Po zaslání elektronické přihlášky + úhrady Vám zašleme e-mailem potvzení o evidenci Vaší přihlášky + potvrzení uhrazené částky.

POZOR! Účastí, zasláním nebo zaplacením přihlášky souhlasím s těmito podmínkami: fotografie pořízené na této akci mohou být použity v mediích (FB, časopis, kniha, reklama, kalendář atd.)

TEŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST!!!