NePoPo®

Language of modern dog training

Michael i Bart Bellon'owie są właścicielami znaku towarowego NePoPo®. Jest to kompletny system szkolenia, który zapewnia skuteczną komunikację z psem i przygotowuje go do udziału w zawodach lub pracy w służbach. NePoPo® New Silver School i NePoPo® New Gold School to dwa kolejne poziomy tego systemu szkoleniowego.

Kurs podstawowy NePoPo® Silver School jest prowadzony przez Michael i Bart'a Bellon'ów

Kolejny stopień NePoPo® Gold School może być prowadzony przez certyfikowanych multiplikatorów na całym świecie.

NePoPo® New Gold School - Jiří Ščučka

Jiří Ščučka jako NePoPo® Gold Multiplicator jest upoważniony do prowadzenia NePoPo® New Gold School dla wszystkich, którzy pomyślnie ukończyli NePoPo® New Silver School. Kurs prowadzony jest w języku czeskim, polskim lub angielskim.

Data kursów zostanie podana wkrótce.