Jiří Ščučka - Animal Training Academy, s.r.o. otevřel v roce 2017 jako první v ČR a Polsku zcela jedinečný ucelený program vzdělávání psovodů, profesionálních trenérů psů a psovodů a profesionálních trenérů zvířat pro české a polské uchazeče. V letošním roce došlo k některým změnám.


V roce 1990 začal Jiří Ščučka pořádat první semináře o výcviku psů v České republice a Polsku. Byl to v té době zcela ojedinělý způsob, jak předat lidem informace o výcviku. Jedni se divili, k čemu může být takový seminář dobrý. Druzí říkali, že informace, které předává lidem, by si měl nechat jenom pro sebe.

Dnes je situace zcela odlišná. Pořádají se tisíce seminářů a on-line kurzů. Informace jsou snadno dostupné v nepřeberném množství. Jenom naše Jiří Ščučka - ATA pořádala v roce 2016 více jak 37 kurzů a seminářů a v roce 2017 na toto navázala.

Informace jsou však mnohdy značně protichůdné, nepřehledné a odtržené od praxe.

K tomu, aby se člověk stal úspěšným trenérem psů, nebo jiných zvířat, musí mít možnost poznat a naučit se tuto problematiku jako ucelený komplex teoretických vědomostí s přímou návazností na jejich použití v praktickém výcviku.

Proto jsme pro všechny zájemce o trénink psů a jiných zvířat připravili několika stupňový výukový program

Již popáté budeme pro vás otevírat v ČR I. stupeň výukového programu Jiří Ščučka - Animal Training Academy. s.r.o.


Pro informace pište zde: