JUNIOR ANIMAL 

                                      TRAINER  2021

Zgłoszenie na kursie "JUNIOR ANIMAL TRAINER" Jiri Scucka Animal Training Academy.


kontakt w celu uzyskania dalszych informacji: scucka.szkolenia@gmail.com 

Informacje ogólne

Moduł "JUNIOR ANIMAL TRAINER" jest pierwszym z cyklu III kursów trenerskich Animal Training Academy. Obejmuje dwa tygodniowe zjazdy, podczas których uczestnicy będą ćwiczyć ze swoimi psami pod okiem Jiříego Ščučki. Kurs zakończony jest egzaminem, po zdaniu którego uczestnicy otrzymają certyfikat "JUNIOR ANIMAL TRAINER" - Jiří Ščučka Animal Training Academy.

Kurs "Junior Animal Trainer" przeznaczony jest dla wszystkich właścicieli bez względu na poziom zaawansowania w pracy ze swoim psem, instruktorów, trenerów, behawiorystów, zoopsychologów, dogoterapeutów, opiekunów psów, lekarzy weterynarii, pracowników i wolontariuszy schronisk, przewodników psów służbowych, właścicieli hoteli dla psów, pet sitterów. Zapraszamy każdego, kto jest zainteresowany pracą ze zwierzętami i chce zdobyć lub poszerzyć swoje wiadomości i umiejętności na temat nowoczesnego treningu zwierząt. W szczególności kurs kierujemy do obecnych lub przyszłych zawodowych trenerów psów i profesjonalnych trenerów zwierząt.

Wymagania od uczestnika kursu:

-Ukończone 18 lat

-Posiadanie psa, który będzie mógł wziąć udział w zajęciach

-Dokonanie opłaty

Kiedy:

17.-21.11.2021

15.-19.12.2021

15.-16.1.2022 egzamin

Cena za udział w kursie:

 680 EUR (cena z VAT) - uczestnik z psem

360 EUR (cena z VAT) - obserwator - bez egzaminu końcowego

Cena kursu nie zawiera noclegów, wyżywienia oraz przejazdów na miejsce zajęć.

Zakwaterowanie i wyżywienie zapewnią sobie u sami studenci.

Ośrodek Wczasowy DRESSO 
Zdzisław Górny
97-330 Sulejów
tel.: (044) 616 20 38
kom.: 0-602 613 595 
Recepcja czynna w godzinach 8oo-19oo
tel.:  602 454 539 

Zamówienia przyjmujemy poprzez adres e-mail: dresso@dresso.pl 

https://www.dresso.pl/contact.php 

Kurs obejmuje 96 godzin dydaktycznych podzielonych na zajęcia teoretyczne, gry trenerskie, materiały filmowe oraz zajęcia praktyczne z psami.

Całość składa się z 2 głównych bloków tematycznych:

• Teoria szkolenia i treningu

• Praktyczny trening z psem

UWAGA: część teoretyczna egzaminu będzie przeprowadzona w formie testu.

Jaki powinien być pies, z którym można wziąć udział w kursie?

-Wiek psa: min. 4 miesiące

-Ma dużą motywację na pokarm, i chętnie się uczy.

-Nie przejawia zachowań niepożądanych, takich jak nadmierna lękliwość, agresja do innych psów i ludzi lub innych, które utrudniają przebywanie w grupie, w nowym miejscu oraz hamują proces uczenia się.

-Potrafi przebywać w klatce (wszystkie psy w pokojach muszą przebywać w klatce)

Celem tego modułu jest nauka pracy ze swoim psem, dlatego w trakcie trwania kursu nie będziemy skupiać się na rozwiązywaniu problemów behawioralnych i niepożądanych zachowań u psów uczestników.

O uczestnictwie w kursie decyduje kolejność zgłoszeń. Na pierwszy moduł nie jest wymagana dodatkowa weryfikacja.

Potwierdzeniem rezerwacji miejsca na kurs "Junior Animal Trainer" jest wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego oraz wpłata bezzwrotnej zaliczki w wysokości 250 Euro na konto:

IBAN: CZ65 0300 0000 0002 8438 2257

BIC (SWIFT): CEKO CZ PP

Jiří Ščučka, Křečovice 7, 285 04 Onomyšl

Bank: Československá obchodní banka a.s. (ČSOB)

Husova 108, 284 01 Kutná Hora

-W tytule wpłaty należy wpisać: Kurs JAT 2021/B, imię i nazwisko

-Zaliczkę należy wpłacić w przeciągu 5 dni od daty wysłania formularza, w przeciwnym razie rezerwacja ulega anulowaniu.

-Pozostałą kwotę za kurs należy wpłacić do dnia 01.11.2021, w przeciwnym razie rezerwacja ulega anulowaniu.

-W przypadku braku pełnej wpłaty za kurs w podanym przez Organizatora terminie zaliczka przepada, a miejsce przechodzi dla kolejnej osoby z listy rezerwowej.

-W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w kursie organizator nie zwraca wniesionej opłaty oraz zaliczki. -Uczestnik nie może przekazać swojego miejsca innej osobie. 

• Uczestnik jest odpowiedzialny za własnego psa przez cały czas trwania kursu, zarówno w trakcie trwania zajęć jak i w przerwach.

• W trakcie kursu wszystkie psy muszą być prowadzone na smyczy i być pod kontrolą przewodnika.

• Przewodnik ma obowiązek sprzątać po swoim psie.

• Psy biorące udział w kursie muszą posiadać aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie.

• Uczestnik bierze całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez swojego psa.

• Uczestnik zobowiązany jest stosować się podczas kursu do wszelkich wskazówek i poleceń Organizatora w zakresie przebiegu szkolenia, w szczególności dotyczących sposobu postępowania z psami.

• Organizator nie bierze odpowiedzialności za wszelkie szkody osobiste i majątkowe uczestników seminarium.

• W trakcie kursu zabronione jest rejestrowanie przez Uczestników treści kursu przy pomocy urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz.

• Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora swojego wizerunku utrwalonego w jakikolwiek sposób w  trakcie trwania kursu w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych związanych z organizacją szkoleń, warsztatów, seminariów. Zgoda obejmuje takie formy publikacji jak: udostępnienie na stronie internetowej oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych.

• Dokonanie zgłoszenia udziału w kursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.