JUNIOR ANIMAL 

                                      TRAINER  wiosna 2023

Zgłoszenie na kursie "JUNIOR ANIMAL TRAINER" Jiri Scucka Animal Training Academy.


kontakt w celu uzyskania dalszych informacji: scucka.szkolenia@gmail.com 

UWAGA!!!

Ten kurs jest już w pełni zarezerwowany. Proszę nie wysyłać więcej zgloszeń .

Informacje ogólne

Moduł "JUNIOR ANIMAL TRAINER" jest pierwszym z cyklu III kursów trenerskich Animal Training Academy. Obejmuje dwa tygodniowe zjazdy, podczas których uczestnicy będą zdobywać wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne dla trenera zwierząt pod okiem Jiříego Ščučki. Kurs zakończony jest egzaminem, po zdaniu którego uczestnicy otrzymają certyfikat "JUNIOR ANIMAL TRAINER" - Jiří Ščučka Animal Training Academy.

Kurs "Junior Animal Trainer" przeznaczony jest dla wszystkich właścicieli bez względu na poziom zaawansowania w pracy ze swoim psem, instruktorów, trenerów, behawiorystów, zoopsychologów, dogoterapeutów, opiekunów psów, lekarzy weterynarii, pracowników i wolontariuszy schronisk, przewodników psów służbowych, właścicieli hoteli dla psów, pet sitterów. Zapraszamy każdego, kto jest zainteresowany pracą ze zwierzętami i chce zdobyć lub poszerzyć swoje wiadomości i umiejętności na temat nowoczesnego treningu zwierząt. W szczególności kurs kierujemy do obecnych lub przyszłych zawodowych trenerów psów i profesjonalnych trenerów zwierząt.

Wymagania od uczestnika kursu:

- Ukończone 18 lat

- Posiadanie psa, który będzie mógł wziąć udział w zajęciach

- Dokonanie opłaty

- Zgoda z zasadami i regulaminem J.Š.- ATA

Kiedy:

20. - 24.02. 2023

27.03. - 31.03. 2023

06. - 07.05. 2023 egzamin

Cena za udział w kursie:

 850 EUR (cena z VAT) 

Cena kursu nie zawiera noclegów, wyżywienia oraz przejazdów na miejsce zajęć.

Zakwaterowanie i wyżywienie zapewnią sobie u sami studenci.

Ośrodek Wczasowy DRESSO 
Zdzisław Górny
97-330 Sulejów
tel.: (044) 616 20 38
kom.: 0-602 613 595 
Recepcja czynna w godzinach 8oo-19oo
tel.:  602 454 539 

Zamówienia przyjmujemy poprzez adres e-mail: dresso@dresso.pl 

https://www.dresso.pl/contact.php 

Kurs obejmuje 80 godzin dydaktycznych podzielonych na zajęcia teoretyczne, gry trenerskie, oraz zajęcia praktyczne z psami.

Całość składa się z 2 głównych bloków tematycznych:

• Teoria szkolenia i treningu

• Praktyczny trening z psem

UWAGA: część teoretyczna egzaminu będzie przeprowadzona w formie testu.

Jaki powinien być pies, z którym można wziąć udział w kursie?

-Wiek psa: min. 4 miesiące

-Ma dużą motywację na pokarm, i chętnie się uczy.

-Nie przejawia zachowań niepożądanych, takich jak nadmierna lękliwość, agresja do innych psów i ludzi lub innych, które utrudniają przebywanie w grupie, w nowym miejscu oraz hamują proces uczenia się.

-Potrafi przebywać w klatce (wszystkie psy w pokojach muszą przebywać w klatce)

Celem tego modułu nie jest nauka pracy ze swoim psem, dlatego w trakcie trwania kursu nie będziemy skupiać się na rozwiązywaniu problemów behawioralnych i niepożądanych zachowań u psów uczestników.

O uczestnictwie w kursie decyduje kolejność zgłoszeń i wpłaty. 

Na pierwszy moduł nie jest wymagana dodatkowa weryfikacja.

Potwierdzeniem rezerwacji miejsca na kurs "Junior Animal Trainer" jest wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego oraz wpłata bezzwrotnej zaliczki w wysokości 250 Euro na konto:

IBAN: CZ65 0300 0000 0002 8438 2257

BIC (SWIFT): CEKO CZ PP

Jiří Ščučka, Křečovice 7, 285 04 Onomyšl

Bank: Československá obchodní banka a.s. (ČSOB)

Husova 108, 284 01 Kutná Hora

-W tytule wpłaty należy wpisać: Kurs JAT wiosna 2023, imię i nazwisko

-Zaliczkę należy wpłacić w przeciągu 3 dni od daty wysłania formularza, w przeciwnym razie rezerwacja ulega anulowaniu.

-Pozostałą kwotę za kurs należy wpłacić do dnia 20.02.2023, w przeciwnym razie rezerwacja ulega anulowaniu.

-W przypadku braku pełnej wpłaty za kurs w podanym przez Organizatora terminie zaliczka przepada, a miejsce przechodzi dla kolejnej osoby z listy rezerwowej.

-W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w kursie organizator nie zwraca wniesionej opłaty oraz zaliczki. - Uczestnik może przekazać swojego miejsca innej osobie. 

• Uczestnik jest odpowiedzialny za własnego psa przez cały czas trwania kursu, zarówno w trakcie trwania zajęć jak i w przerwach.

• W trakcie kursu wszystkie psy muszą być prowadzone na smyczy i być pod kontrolą przewodnika.

• Przewodnik ma obowiązek sprzątać po swoim psie.

• Psy biorące udział w kursie muszą posiadać aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie.

• Uczestnik bierze całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez swojego psa.

• Uczestnik zobowiązany jest stosować się podczas kursu do wszelkich wskazówek i poleceń Organizatora w zakresie przebiegu szkolenia, w szczególności dotyczących sposobu postępowania z psami.

• Organizator nie bierze odpowiedzialności za wszelkie szkody osobiste i majątkowe uczestników seminarium.

• W trakcie kursu zabronione jest nagrywanie przez Uczestników treści kursu przy pomocy urządzeń nagrywające dźwięk lub obrazu. 

Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora swojego wizerunku utrwalonego w jakikolwiek sposób w trakcie trwania kursu w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych związanych z organizacją szkoleń, warsztatów, seminariów. Zgoda obejmuje takie formy publikacji jak: udostępnienie na stronie internetowej oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych.

• Dokonanie zgłoszenia udziału w kursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.