Szczegółowy program KURS "JUNIOR ANIMAL TRAINER"

Szczegółowy program KURS "JUNIOR ANIMAL TRAINER" 

I. Rozpoczęcie

II. Zanim zaczniemy trening

A. Historia szkolenia zwierząt

1. Udomowienie

2. Zwierzęta pracujące

3. Zwierzęta w ogrodach zoologicznych

4. Zwierzęta w cyrkach

5. Badania na zwierzętach

6. Ochrona zwierząt

7. Nowoczesny trening zwierząt

B. Dlaczego szkolenie jest ważne?

1. Podstawowe filary opieki nad zwierzętami

2. Główne powody szkolenia zwierząt

3. Wtórne powody szkolenia zwierząt

4. Szkolenie = nauka

C. Pies a człowiek - zdrzenie kultur

1. Komunikacja

2. Uczłowieczanie

3. Pies w świecie ludzi

D. Jiří Ščučka - filozofia szkolenia psów

1. 40 lat doświadczenia

2. połączenie doświadczenia i wiedzy

3. Trening musi być przyjazny ale i efektywny

4. Trening oparty o zasady

5. Najpierw TAK, dopiero potem NIE

6. Narzędzia > ćwiczenia

7. Obustronna komunikacja

III. Teoria treningu

A. Plan treningu

1. Plan I (duży plan)

2. Plan II (mały plan)

B. Motywacja w szkoleniu

1. Czym jest motywacja?

2. Podstawowe życiowe potrzeby psa

3. Motywacje główne

4. Motywacje wtórne

5. Pozytywna motywacja

6. Negatywna motywacja

C. Jak uczy się pies?

1. Uczenie nieasocjacyjne

2. Warunkowanie klasyczne

3. Warunkowanie instrumentalne

4. Wzmacniacz podstawowy (nieuwarunkowany)

5. Wzmacniacz wtórny (uwarunkowany)

D. Kształtowanie zachowań - Shaping

1. Czym jets kształtowanie?

2. 10 zasad kształtowania wg. Karen Pryor

3. Techniki kształtowania

E. 3 fazy treningu (uczenia)

IV. Trening praktyczny - podstawowa koncepcja szkolenia

A. I faza treningu

1. Basen

2. Oś motywacji

3. Nagroda na wprost

4. Wzmocnienie pozytywne

5. Klik równocześnie z zachowaniem

B. II faza treningu

1. Przeciwćwiczenie

2. Nagroda nie na wprost

3. Przedłużanie zachowań

4. Generalizacja zachowań

5. Proste łańcuchy zachowań

6. Zachowanie pod kontrolą sygnału

C. Podstawowe ćwiczenia praktyczne

1. Praca z klikerem

2. Nagradzanie psa

3. Gest

4. Uzyskanie uwagi

5. Siad, waruj, stój

6. Chodzenie na luźnej smyczy

7. Swobodny ruch - biegaj