ATA - Výuková témata

Lektoři: Jiří Ščučka, MVDr. Renata Kratochvílová
Lektoři: Jiří Ščučka, MVDr. Renata Kratochvílová

I. Stupeň - Junior Animal Trainer

I. Představení třídy

II. Předtím než začneme s tréninkem

 • Historie výcviku zvířat

1. Domestikace

2. Pracovní zvířata

3. Zvěřince

4. Předvádění zvířat

5. Výzkum zvířat

6. Ochrana zvířat

7. Moderní výcvik zvířat

 •  Proč je výcvik důležitý

1. Základní pilíře péče o zvířata

2. Primární důvody tréninku zvířat

3. Sekundární důvody tréninku zvířat

4. Trénink = učení

 •  Pes a člověk - střet kultur

1. Komunikace

2. Polidšťování

3. Pes v lidském světě

 • Jiří Ščučka - koncepce výcviku psů

1. 38 let zkušeností

2. Propojení praxe + věda

3. Trénink musí být přátelský, ale efektivní

4. Trénink založený na principech

5. Nejdříve ANO, pak možná NE

6. Nástroje > cviky

7. Obousměrná komunikace

III. Teorie výcviku

 •  Plán výcviku

1. Plán č.1

2. Plán č.2

 • Motivace ve výcviku

1. Co je to motivace

2. Základní životní potřeby psa

3. Primární motivace

4. Sekundární motivace

5. Pozitivní motivace

6. Negativní motivace

 • Jak se psi učí?

1. Neasociativní způsoby učení

2. Klasické podmiňování

3. Operantní podmiňování

4. Primární posilovače

5. Sekundární posilovače

 • Tvarování chování - Shaping

1. Co je to tvarování chování

2. 10 pravidel tvarování K. Pryorové

3. Techniky tvarování

 •  3 fáze cviku (učení)

IV. Praktický výcvik - základní koncept výcviku

 • I. fáze cviku

1. Bazén

2. Motivační osa

3. Přímá odměna

4. Pozitivní posílení

5. Klik souběžně s chování

 •  II. fáze cviku

1. Prodloužení chování

2. Generalizace chování

3. Jednoduché řetězení chování

4. Kontrola chování signálem

 •  Základní cviky poslušnosti

1. Práce s klikrem

2. Odměňování psa

3. Získání pozornosti

4. SLV

5. Přivolání psa

6. Chůze na volném vodítku

7. Místo - Klec