Jiří Ščučka - Animal Training Academy, s.r.o. otevřel v roce 2017 jako první v ČR a Polsku zcela jedinečný ucelený program vzdělávání psovodů, profesionálních trenérů psů a psovodů a profesionálních trenérů zvířat pro české a polské uchazeče. V letošním roce došlo k některým změnám.


V roce 1990 začal Jiří Ščučka pořádat první semináře o výcviku psů v České republice a Polsku. Byl to v té době zcela ojedinělý způsob, jak předat lidem informace o výcviku. Jedni se divili, k čemu může být takový seminář dobrý. Druzí říkali, že informace, které předává lidem, by si měl nechat jenom pro sebe.

Dnes je situace zcela odlišná. Pořádají se tisíce seminářů a on-line kurzů. Informace jsou snadno dostupné v nepřeberném množství. Jenom naše Jiří Ščučka - ATA pořádala v roce 2016 více jak 37 kurzů a seminářů a v roce 2017 na toto navázala.

Informace jsou však mnohdy značně protichůdné, nepřehledné a odtržené od praxe.

K tomu, aby se člověk stal úspěšným trenérem psů, nebo jiných zvířat, musí mít možnost poznat a naučit se tuto problematiku jako ucelený komplex teoretických vědomostí s přímou návazností na jejich použití v praktickém výcviku.

Proto jsme pro všechny zájemce o trénink psů a jiných zvířat připravili několika stupňový výukový program

Již počtvrté budeme pro vás otevírat v ČR I. stupeň výukového programu Jiří Ščučka - Animal Training Academy. s.r.o.

Tento ročník však bude trochu jiný než ty předešlé. Přes velký úspěch, který dosavadní podoba naší trenérské školy zaznamenala, jsme se rozhodli pro několik změn.


Dla więcej informacji napisz tutaj: