ATA - "Výukový program"

Jiří Ščučka - Animal Training Academy (ATA)


Základní informace k ucelenému výukovému programu

Rádi bychom vám přestavili ucelený výukový program v oblasti kynologie a výcviku zvířat.

Výukový program se skládá ze tří základních stupňů:

V současné době otevíráme první stupeň této výuky, tedy "Trenér psů".

Komu je určen:

  • pro majitele psů, veterinární lékaře, pracovníky veterinárních ordinací, pracovníky v obchodech pro zvířata, personál hotelů pro psy, Au-pair pro psy, ošetřovatele zvířat, instruktory kynologických klubů, psovody ozbrojených složek a pro všechny zájemce o výcvik psů, kteří chtějí získat nebo si rozšířit základní informace o problematice výcviku psů.
  • pro všechny, kteří by se v budoucnu chtěli stát profesionálními trenéry psů a profesionálními trenéry zvířat.

Podmínky pro přijetí:

  • minimální věk 18 let
  • vlastnictví vhodného psa pro absolvování tohoto programu
  • uhrazení školného

Náplň výuky:

Výuka bude rozdělena do tří základních předmětů v celkovém rozsahu min. 96 vyučovacích hodin

  • Teorie výcviku
  • Veterinární příprava
  • Praktický výcvik

Učivo je rozdělena do výukových témat, která budou časově rozdělena do jednotlivých víkendů.

Forma výuky:

Výuka bude probíhat ve víkendových blocích. Celkem se bude jednat o šest víkendů výuky a jednoho, kdy budou probíhat závěrečné zkoušky a slavnostní ukončení výukového cyklu.

Místo konání:

Ranč Orel

Cena:

Cena kurzovného včetně poznámkových materiálů je 14 800,- Kč

Cena nezahrnuje případné ubytování ani stravu

Kontakt:

Jitka Džbánková - tel.: 606 616 715

dzbankova.jitka@mojda.cz

V případě potřeby nás kontaktujte