ATA - "Výukový program"

Jiří Ščučka - Animal Training Academy s.r.o. (ATA)

Základní informace k ucelenému výukovému programu

Rádi bychom vám přestavili ucelený výukový program v oblasti kynologie a výcviku zvířat. 

Výukový program se skládá ze čtyř základních stupňů:

 "Junior Animal Trainer" 

Komu je určen:

  • pro majitele psů, veterinární lékaře, pracovníky veterinárních ordinací, pracovníky v obchodech pro zvířata, personál hotelů pro psy, Au-pair pro psy, ošetřovatele zvířat, instruktory kynologických klubů, psovody ozbrojených složek a pro všechny zájemce o výcvik psů a dalších zvířat, kteří chtějí získat nebo si rozšířit základní informace o problematice tréninku zvířat.
  • pro všechny, kteří by se v budoucnu chtěli stát profesionálními trenéry psů a profesionálními trenéry zvířat.

Podmínky pro přijetí:

  • minimální věk 18 let
  • vlastnictví vhodného psa pro absolvování tohoto programu
  • uhrazení školného
  • souhlas se zásadami a řádem J.Š.- ATA

Náplň výuky:

Výuka bude rozdělena do dvou základních předmětů.

  • Teorie výcviku
  • Praktický výcvik

Učivo je rozdělena do výukových témat, která budou časově rozdělena do jednotlivých výukových bloků.

Forma výuky:

Výuka bude probíhat ve dvou 5 denních blocích. Celkem se bude jednat 10 dní výuky a jeden den, kdy budou probíhat závěrečné zkoušky a slavnostní ukončení výukového cyklu. Celkem tedy 80 hodin výuky.  Po úspěšném absolvování a složení závěrečných zkoušek obdrží absolvent certifikát o absolvování výukového programu "Junior Animal Trainer" a má možnost postoupit do dalšího ročníku.

Místo konání:

Bude upřesněno.

Cena:

Bude upřesněna.

V případě potřeby nás kontaktujte