Senior Animal Trainer                                 jesień 2022

Zgłoszenie na kursie "SENIOR ANIMAL TRAINER" Jiri Scucka Animal Training Academy.


kontakt w celu uzyskania dalszych informacji: jiri@scucka.com

Senior Animal Trainer - jesień 2022

Moduł "SENIOR ANIMAL TRAINER" jest drugim z cyklu III kursów trenerskich Animal Training Academy. Obejmuje dwa 6 dniowe zjazdy, podczas których uczestnicy będą  zdobywać i utrwalać wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne dla trenera zwierząt pod okiem Jiříego Ščučky. Kurs zakończony jest egzaminem, po zdaniu którego uczestnicy otrzymają certyfikat SENIOR ANIMAL TRAINER - Jiří Ščučka Animal Training Academy.

Dla kogo przeznaczony jest kurs:

-pro każdego, kto jest zainteresowany pracą ze zwierzętami i chce zdobyć lub poszerzyć swoje wiadomości i umiejętności na temat nowoczesnego treningu zwierząt

-dla wszystkich, którzy chcieliby w przyszłości zostać profesjonalnymi trenerami psów i profesjonalnymi trenerami zwierząt

-dla opiekunów psów, behawiorystów, zoopsychologów, dogoterapeutów, lekarzy weterynarii, przewodników psów służbowych, właścicieli hoteli dla psów i pet sitterów

Wymagania od uczestnika kursu:

- Ukończone 18 lat

- Posiadanie odpowiedniego psa

- Dokonanie opłaty

- Pomyślnie ukończony pierwszy stopień - Junior Animal Trainer

Kurs obejmuje 12 dni dydaktycznych podzielonych na zajęcia teoretyczne, gry trenerskie, materiały filmowe oraz zajęcia praktyczne z psami.

Całość składa się z 2 głównych bloków tematycznych:

• Teoria szkolenia i treningu

• Praktyczny trening z psem

Szczegółowy program KURS "SENIOR ANIMAL TRAINER"

Ilość miejsc:

Uczestnicy z psami: max 12 !!!

Kiedy:

07. - 12.11. 2022

12. - 17.12. 2022

04. - 05.2. 2023  egzamin    

Cena za udział w kursie:

1 500 EUR (cena z VAT) - uczestnik z psem

Obserwator -Tylko absolwent II i III stopnia - gratis

Cena kursu nie zawiera noclegów, wyżywienia oraz przejazdów na miejsce zajęć.

Zakwaterowanie i wyżywienie zapewnią sobie u Państwa sami studenci.

Ośrodek Wczasowy DRESSO
Zdzisław Górny
97-330 Sulejów
tel.: (044) 616 20 38
kom.: 0-602 613 595
Recepcja czynna w godzinach 8oo-19oo
tel.:  602 454 539 

Zamówienia przyjmujemy poprzez adres e-mail: dresso@dresso.pl 

https://www.dresso.pl/contact.php 


Jaki powinien być pies, z którym można wziąć udział w kursie?

Pies musi opanować tematy i ćwiczenia pierwszego stopnia.

Potrafi przebywać w klatce (wszystkie psy w pokojach muszą przebywać w klatce).

Celem tego modułu nie jest nauka pracy ze swoim psem, dlatego w trakcie trwania kursu nie będziemy skupiać się na rozwiązywaniu problemów behawioralnych i niepożądanych zachowań u psów uczestników.

O uczestnictwie w kursie decyduje kolejność zgłoszeń. 

Potwierdzeniem rezerwacji miejsca na kurs "Senior Animal Trainer" jest wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego oraz wpłata bezzwrotnej zaliczki w wysokości 600 Euro, 5 dni od daty wysłania formularza, w przeciwnym razie rezerwacja ulega anulowaniu, na konto:

IBAN: CZ65 0300 0000 0002 8438 2257

BIC (SWIFT): CEKO CZ PP

Jiří Ščučka, Křečovice 7, 285 04 Onomyšl

Bank: Československá obchodní banka a.s. (ČSOB)

Husova 108, 284 01 Kutná Hora

-W tytule wpłaty należy wpisać: Kurs SAT 2021, imię i nazwisko

-Zaliczkę należy wpłacić w przeciągu 5 dni od daty wysłania formularza, w przeciwnym razie rezerwacja ulega anulowaniu.

-W przypadku braku pełnej wpłaty za kurs w podanym przez Organizatora terminie zaliczka przepada, a miejsce przechodzi dla kolejnej osoby z listy rezerwowej.

-W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w kursie organizator nie zwraca wniesionej opłaty oraz zaliczki. 

-Uczestnik nie może przekazać swojego miejsca innej osobie. 

• Uczestnik jest odpowiedzialny za własnego psa przez cały czas trwania kursu, zarówno w trakcie trwania zajęć jak i w przerwach.

• W trakcie kursu wszystkie psy muszą być prowadzone na smyczy i być pod kontrolą przewodnika.

• Przewodnik ma obowiązek sprzątać po swoim psie.

• Psy biorące udział w kursie muszą posiadać aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie.

• Uczestnik bierze całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez swojego psa.

• Uczestnik zobowiązany jest stosować się podczas kursu do wszelkich wskazówek i poleceń Organizatora w zakresie przebiegu szkolenia, w szczególności dotyczących sposobu postępowania z psami.

• Organizator nie bierze odpowiedzialności za wszelkie szkody osobiste i majątkowe uczestników seminarium.

• W trakcie kursu zabronione jest rejestrowanie przez Uczestników treści kursu przy pomocy urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz.

• Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora swojego wizerunku utrwalonego w jakikolwiek sposób w trakcie trwania kursu w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych związanych z organizacją szkoleń, warsztatów, seminariów. Zgoda obejmuje takie formy publikacji jak: udostępnienie na stronie internetowej oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych.

• Dokonanie zgłoszenia udziału w kursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.