Senior Animal Trainer

wiosna 2022

Zgłoszenie na kursie "SENIOR ANIMAL TRAINER" Jiri Scucka Animal Training Academy.


kontakt w celu uzyskania dalszych informacji: jiri@scucka.com

Informacje ogólne

UWAGA!!! Aktualnie mamy komplet na edycję wiosenną 2022. Przyjmujemy zgłoszenia jedynie na listę rezerwową.

Moduł "SENIOR ANIMAL TRAINER" jest drugim z cyklu III kursów trenerskich Animal Training Academy. Obejmuje dwa tygodniowe zjazdy, podczas których uczestnicy będą  zdobywać i utrwalać wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne dla trenera zwierząt pod okiem Jiříego Ščučky. Kurs zakończony jest egzaminem, po zdaniu którego uczestnicy otrzymają certyfikat SENIOR ANIMAL TRAINER Jiří Ščučka Animal Training Academy.

Dla kogo przeznaczony jest kurs:

-pro każdego, kto jest zainteresowany pracą ze zwierzętami i chce zdobyć lub poszerzyć swoje wiadomości i umiejętności na temat nowoczesnego treningu zwierząt

-dla wszystkich, którzy chcieliby w przyszłości zostać profesjonalnymi trenerami psów i profesjonalnymi trenerami zwierząt

-dla opiekunów psów, behawiorystów, zoopsychologów, dogoterapeutów, lekarzy weterynarii, przewodników psów służbowych, właścicieli hoteli dla psów i pet sitterów

Wymagania od uczestnika kursu:

- Ukończone 18 lat

- Posiadanie odpowiedniego psa, aby ukończyć ten program

- Dokonanie opłaty

- Pomyślnie ukończony pierwszy stopień - Junior Animal Trainer

Kurs obejmuje 12 dni dydaktycznych podzielonych na zajęcia teoretyczne, gry trenerskie, materiały filmowe oraz zajęcia praktyczne z psami.

Całość składa się z 2 głównych bloków tematycznych:

• Teoria szkolenia i treningu

• Praktyczny trening z psem

Szczegółowy program KURS "SENIOR ANIMAL TRAINER"

Ilość miejsc:

Uczestnicy z psami: max 12 !!!

Kiedy:

27.4. - 03.5. 2022

24.5. - 29.5. 2022

18. - 19.6. 2022 egzamin    

Cena za udział w kursie:

1 350 EUR (cena z VAT) - uczestnik z psem

900 EUR (cena z VAT) - obserwator

Cena kursu nie zawiera noclegów, wyżywienia oraz przejazdów na miejsce zajęć.

Zakwaterowanie i wyżywienie zapewnią sobie u Państwa sami studenci.

Ośrodek Wczasowy DRESSO
Zdzisław Górny
97-330 Sulejów
tel.: (044) 616 20 38
kom.: 0-602 613 595
Recepcja czynna w godzinach 8oo-19oo
tel.:  602 454 539 

Zamówienia przyjmujemy poprzez adres e-mail: dresso@dresso.pl 

https://www.dresso.pl/contact.php 


Jaki powinien być pies, z którym można wziąć udział w kursie?

Pies musi opanować tematy i ćwiczenia pierwszego stopnia.

Potrafi przebywać w klatce (wszystkie psy w pokojach muszą przebywać w klatce).

Celem tego modułu nie jest nauka pracy ze swoim psem, dlatego w trakcie trwania kursu nie będziemy skupiać się na rozwiązywaniu problemów behawioralnych i niepożądanych zachowań u psów uczestników.

O uczestnictwie w kursie decyduje kolejność zgłoszeń. 

Potwierdzeniem rezerwacji miejsca na kurs "Senior Animal Trainer" jest wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego oraz wpłata bezzwrotnej zaliczki w wysokości 600 Euro do 04.02. 2022 na konto:

IBAN: CZ65 0300 0000 0002 8438 2257

BIC (SWIFT): CEKO CZ PP

Jiří Ščučka, Křečovice 7, 285 04 Onomyšl

Bank: Československá obchodní banka a.s. (ČSOB)

Husova 108, 284 01 Kutná Hora

-W tytule wpłaty należy wpisać: Kurs SAT 2021, imię i nazwisko

-Zaliczkę należy wpłacić w przeciągu 5 dni od daty wysłania formularza, w przeciwnym razie rezerwacja ulega anulowaniu.

-W przypadku braku pełnej wpłaty za kurs w podanym przez Organizatora terminie zaliczka przepada, a miejsce przechodzi dla kolejnej osoby z listy rezerwowej.

-W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w kursie organizator nie zwraca wniesionej opłaty oraz zaliczki. 

-Uczestnik nie może przekazać swojego miejsca innej osobie. 

• Uczestnik jest odpowiedzialny za własnego psa przez cały czas trwania kursu, zarówno w trakcie trwania zajęć jak i w przerwach.

• W trakcie kursu wszystkie psy muszą być prowadzone na smyczy i być pod kontrolą przewodnika.

• Przewodnik ma obowiązek sprzątać po swoim psie.

• Psy biorące udział w kursie muszą posiadać aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie.

• Uczestnik bierze całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez swojego psa.

• Uczestnik zobowiązany jest stosować się podczas kursu do wszelkich wskazówek i poleceń Organizatora w zakresie przebiegu szkolenia, w szczególności dotyczących sposobu postępowania z psami.

• Organizator nie bierze odpowiedzialności za wszelkie szkody osobiste i majątkowe uczestników seminarium.

• W trakcie kursu zabronione jest rejestrowanie przez Uczestników treści kursu przy pomocy urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz.

• Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora swojego wizerunku utrwalonego w jakikolwiek sposób w trakcie trwania kursu w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych związanych z organizacją szkoleń, warsztatów, seminariów. Zgoda obejmuje takie formy publikacji jak: udostępnienie na stronie internetowej oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych.

• Dokonanie zgłoszenia udziału w kursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.