ATA - "Profesionální trenér"

Přihlašovací formulář:

Výuka bude probíhat:

 • 20. - 21. 1. 2018
 • 3. - 4. 2. 2018
 • 17. - 18. 2. 2018
 • 31. 3. - 1. 4. 2018
 • 28. - 29. 4. 2018
 • 30. 4. - 6. 5. 2018 - Chicken camp
 • 26. - 27. 5. 2018
 • 9. - 10. 6. 2018 - zkoušky
 • Možnost změny vyhrazena!!

Komu je určen:

 • je určen pro úspěšné absolventy prvního stupně "Trenér psů", kteří chtějí dále profesionálně i osobnostně růst.
 • V tomto stupni výuky se účastník učí složitější stupně výcviku, práce trenéra s klientem, plánování výcviku, analýzu chování zvířete, pokročilá řešení problémového chování.

 • Po úspěšném absolvování toho stupně výuky by měl být absolvent seznámen s problematikou profesionálního tréninku.

 • V případě zájmu budou mít absolventi možnost další spolupráce s panem Ščučkou zapojením se do vznikající sítě profesionálních trenérů doporučených Animal Training Academy. Tato další spolupráce by měla být formou garance jejich kvality, dohledu nad jejich profesním růstem a propagací jejich služeb.

Podmínky pro přijetí:

 • úspěšné absolvování prvního stupně výukového programu "Trenér psů I"
 • uhrazení školného
 • vlastnictví vhodného psa pro absolvování tohoto programu

Náplň výuky:

Výuka bude rozdělena do třech základních bloků.

 • Teorie výcviku
 • Praktický výcvik
 • Chicken camp

Učivo je rozděleno do výukových témat, která budou časově rozdělena do jednotlivých víkendů. Chicken camp je plánován jako týdení soustředění.

Forma výuky:

Výuka bude probíhat ve víkendových blocích. Celkem se jedná o šest víkendů výuky, jednoho týdenního chicken campu a jednoho, kdy budou probíhat závěrečné zkoušky a slavnostní ukončení výukového cyklu.

Cena za kurz, včetně výukových a výcvikových materiálů,  je 29 500,- Kč. V ceně není zahrnuté případné ubytování účastníků. Přihlášku evidujeme jako závaznou až po úhradě kurzovného.

Současně s přihláškou je potřeba uhradit cenu za "Kurz".

Případné ubytování se platí na místě. Přihlášku evidujeme jako závaznou současně s úhradou.

Převodem: ČSOB Ču:274588972/0300 VS: uveďte prosím jméno klienta do "zpráva pro příjemce".

Složenkou: Jiří Ščučka, Onomyšl-Křečovice 7, 285 04, okr. Kutná Hora.

STORNO: Přihláška spolu s platbou je závazná. Platba je nevratná, pouze přenosná na náhradníka.
Rezervací a úhradou zákazník potvrzuje, že souhlasí s výše uvedenými podmínkami.

Po zaslání elektronické přihlášky + úhrady Vám zašleme e-mailem potvzení o evidenci Vaší přihlášky + potvrzení uhrazené částky.

POZOR! Účastí, zasláním nebo zaplacením přihlášky souhlasím s těmito podmínkami: fotografie pořízené na této akci mohou být použity v mediích (FB, časopis, kniha, reklama, kalendář atd.)

TEŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST!!!