Týdenní seminář s praxí "Obrany"

Intenzivní výcvikový tábor zaměřený na přípravu figurantů a psovodů v metodikách výcviku obran pod vedením Jiřího Ščučky.
Všechny fáze nácviku obran. Vyštěkání. Poslušnost v obraně. Řešení problémů, sport, ring, služební praxe. Teoretický a praktický výcvik figurantů.

Pro všechny majitele psů, kteří s obranami začínají, pravidelně trénují, nebo potřebují řešit nějaký problém na obraně.

Pokud vás zajímá výcvik psa v obraně, chcete ho pochopit, naučit se či zdokonalit se v práci figuranta, je kurz určen právě pro vás.

Dozvítete se, proč vlastně psi "koušou". Jaké předpoklady pes obranář musí mít jak ho rozvíjet, jak trénovat jednotlivé fáze obrany. Motivaci psa v obraně, tvrdý a razantní zákus, vyštěkání.

Naučíte se, jak trénovat poslušnost a ovladatelnost psa v obraně.

Jak trénovat technické části obrany a poslušnost bez figuranta.

Možnost práce psovoda s vlastním figurantem!

Kurz bude probíhat formou teoretických přednášek a praktických cvičení.

Kdy: 14. - 21. 7. 2018

Kde: Ranč Orel

Počet účastníků se psy bude omezen. Diváci se mohou hlásit do naplnění kapacit.

Časový harmonogram:

Sobota 14. 7.                            9,00 hod. Zahájení kurzu                                               13,00 hod. Oběd

                                              15,00 hod. Odpolední program                                                                           19,00 hod. Večeře

            15. - 20. 8.                    8,00 hod.-9,00 hod. snídaně                                                                                     9,00 hod.- 13,00 hod teorie                                                                                       13,00 hod.- 14,00 hod oběd
                                            14,00 hod.- 19,00 hod praktický výcvik                                                                19.00 hod. večeře

Sobota 21. 7.                             8,00 hod.- 9,00 hod. snídaně - během                                                                           dopoledne budeme muset uvolnit pokoje                                              9,00 hod.- 13,00 hod praktický výcvik
                                            13,00 hod.- 14,00 hod oběd - ukončení kurzu                                                                       

Témata:

I. Účel výcviku psa v obraně:


 •  Zábava, společné trávení času, zaměstnání psa
 • Rozvinutí a upevnění jedince
 • Sport, zkoušky, soutěžení
 • Využití v praxi.
 • Rozvinutí a upevnění povahových vlastností, nervové soustavy, fyzických schopností a jejich roztřídění za účelem chovu a zachování plemene.

II. Jak se psi učí:

 • Neasociativní učení
 1. Habituace
 2. Senzitizace

 • Asociatovní učení
 1. Operantní podmiňování 
 •     a) Pozitivní posílení
 •     b) Pozitivní trest
 •     c) Negativní posílení
 •     d) Negativní trest

2.     Klasické podmiňování

 • Motivace
 • Komunikace

III. Okruhy chování:

 • Obranné chování
 • Agresivní chování
 • Lovecké chování
 • Bojový pud

IV. Výcvik-nakládání s konflikty

 • Únik
 • Hyperaktivita
 • Agrese

V. Základní prvky v obraně

 • Otevření
 • Vyštěkání
 • Poslušnost
 • Kousání
 • Přepojování

VI. Fáze výcviku

 • Cvičení č. 1  Otevření
 • Cvičení č. 2 - Otevření > kousání
 • Cvičení č. 3 - Pressing loveckého pudu
 • Cvičení č. 4 - Kousání > poslušnost
 • Cvičení č. 5 - Poslušnost (pasivní odebrání)
 • Cvičení č. 6 - Otevření > vyštěkání
 • Cvičení č. 7 - Vyštěkání > kousání
 • Cvičení č. 8 - Vyštěkání
 • Cvičení č. 9 - Vyštěkání > poslušnost
 • Cvičení č. 10 - Poslušnost (Fokus, chůze u nohy)
 • Cvičení č. 11 - Poslušnost > vyštěkání
 • Cvičení č. 12 - Poslušnost > Kousání
 • Cvičení č. 13 - Kousání > vyštěkání
 • Cvičení č. 14 - Vyštěkání > poslušnost
 • Cvičení č. 15 - Poslušnost > kousání (chůze u nohy, boční doprovod, kousání)
 • Cvičení č. 16 - Poslušnost > kousání (chůze u nohy, zadní doprovod, kousání)

VII. Samostatný nácvik prvků na obraně bez figuranta

 • Poslušnost
 • Poslušnost > kousání
 • Kousání > poslušnost
 • Kousání > vyštěkání
 • Vyštěkání > kousání

VIII. Negtivní podněty na obraně

 • EVO
 • Ostnatý obojek
 • Stahovací obojek
Program kurzu budeme aktuálně přizpůsobovat počasí, fyzickým a psychickým možnostem psa a psovoda......

S sebou:

Očkovací průkaz, to, co běžně používáte při výcviku, odměny, 2 delší vodítka, široký obojek, v případě potřeby náhubek, figurant svůj figurantský oblek

Cena:
Kurz:           Psovod a 1 pes : 5 250,- Kč
Další pes :  2 550,- Kč (Pouze v případě volných míst)                                             Divák :        2 100,-                                                                                                               Figurant + pes: 5 250,- Kč                                                                                                 Pes, psovod + figurant: 5 500,- Kč   

Ubytování: Ranč Orel

Ubytování v chatkách, nebo apartmánech

Pes na pokoji prosím v přepravce nebo bezpečné kleci!!! Účastník plně zodpovídá za veškeré škody způsobené psem v průběhu kurzu!!!


Občerstvení: zajištěno v místě, po celou dobu semináře.

POČET ÚČASTNÍKÚ JE OMEZEN !!! :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: **Prosíme,přečtětě Přečtěte si prosím pozorně tyto obchodní podmínky:**

Uzávěrka přihlášek v momentě naplnění.
Současně s přihláškou je potřeba uhradit cenu za "Kurz".

Ubytování se platí na místě. Přihlášku evidujeme jako závaznou, současně s úhradou za kurz.

Převodem: ČSOB č.ú:238265412/0300 VS:uveďte prosím jméno klienta do "zpráva pro příjemce".

Složenkou: Jiří Ščučka, Onomyšl-Křečovice 7, 285 04, okr. Kutná Hora.

Zahraniční platba/Information for Payment:

Jiří Ščučka

Křečovice 7

285 04 Onomyšl

Bank:

Československá obchodní banka a.s. (ČSOB)

Husova 108

284 01 Kutná Hora

IBAN: CZ24 0300 0000 0002 3826 5412

BIC (SWIFT): CEKOCZPP

STORNO: V případě neúčasti vracíme 50 % z celkové zaplacené ceny za kurz, pouze v případě, že svůj pobyt zrušíte nejpozději do 30. 6. 2018.**

Rezervací termínu a úhradou zákazník potvrzuje, že souhlasí s výše uvedenými podmínkami.

Po zaslání elektronické přihlášky + úhrady Vám zašleme e-mailem potvzení o evidenci Vaší přihlášky + potvrzení uhrazené částky.

POZOR! Účastí, zasláním nebo zaplacením přihlášky souhlasím s těmito podmínkami: fotografie pořízené na této akci mohou být použity v mediích (FB, časopis, kniha, reklama, kalendář atd.) Souhlasím se zveřejněním mých fotografií z této akce.

TEŠÍM SE NA VAŠI ÚČAST!!!

Jiří Ščučka