Seminarium NePoPo 18. - 19. 5. 2019 

Czy wiesz, czym jest NePoPo®?

Czym jest NePoPo®, a dokładniej Bart Bellon® NePoPo®? Najlepiej wyraża to autor tego systemu szkoleniowego Bart Bellon.

NePoPo® to logiczna, intelektualna sztuka oparta na nauce. NePoPo® to język, który komunikuje się między przewodnikiem a jego psem w przyjemny i skuteczny sposób. Z sercem i duszą.

Filozofia NePoPo® jest sercem i duszą w każdym ćwiczeniu. System, który prowadzi psa do myślenia, by stał się proaktywny, innowacyjny, pewny siebie i wytrwały. Ucieleśnienie równowagi - harmonia.

Bart Bellon® NePoPo® to nie tylko genialne połączenie dwóch "przydatności", pozytywnego wzmocnienia (+ R) i ujemnego wzmocnienia (-R), ale filozofia życia i treningu.

Jest to system nowoczesnego szkolenia psów. System NePoPo® został zainspirowany prawie 40-letnią praktyką, która obejmuje historię, edukację, doświadczenie życiowe, politykę i praktyczność.

Jedni z najbardziej doświadczonych trenerów w Europie Środkowej, absolwenci Bart Bellon® NePoPo® Training School - Jiří Ščučka i Piotr Kaczmarek zaprezentują unikalne seminarium na ten wyjątkowy temat.

Seminarium odbędzie się w języku czeskim i polskim.

(NepoPo® jest opracowany przez Barta i Michaela Bellona.) Nazwa Bart Bellon® i NePoPo® są zastrzeżonymi znakami towarowymi Bart i Michael Bellon.)

Do you know what NePoPo® is?

What is NePoPo®, more precisely Bart Bellon® NePoPo®? It best describes the words of the author of this training system, Bert Bellon.

NePoPo® is a logical science-based intellectual art. NePoPo® is the language that makes communication between you and your dog a pleasant and effective way. With heart and soul.

NePoPo® philosophy is the heart and soul in every exercise. The system that guides the dog to think is innovative, innovative, confident and tenacious. Balance of balance - harmony.

Bart Bellon® NePoPo® is not only a brilliant connection between two "strengthening techniques", positive reinforcement (+ R) and negative reinforcement (-R), but it is a life and training philosophy.

It's a system of modern dog training. The NePoPo® system has been inspired by nearly 40 years of experience, including history, education, life experiences, politics and practicality.

A unique seminar on this exciting topic will be presented by some of the most experienced trainers in Central Europe, graduates of Bart Bellon® NePoPo Training School Jiří Ščučka and Piotr Kaczmarek.

The seminar will be in Czech and Polish ....

(NePoPo® is developed by Bart and Michael Bellon. The name Bart Bellon® and NePoPo® are registered trademarks of Bart and Michael Bellon.)

W wypadku zainteresowania zakwaterowaniem i posiłkami, prosímy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Na stronie terenu rekreacyjnego Lávka Chocerady można znaleźć zakwaterowanie i ceny posiłków !!!

Cena za seminarium: 

  • zwykły widz   4 200,- CZK ( 168,- EUR )
  • absolwent - pierwszy rok ATA   3 780,- CZK ( 151,- EUR )
  • absolwent - drugi rok ATA   3 500,- CZK ( 140,- EUR )

Zamknięcie wniosków w momencie zapelnienia kursu.

Konieczne jest jednoczesne zapłacenie ceny "Kursu".

Płatność przelewem do zapłaty w CZK:

číslo účtu: 283897187/0300

IBAN: CZ 1503000000000283897187

BIC (SWIFT): CEKOCZPP

Płatność przekazem pocztowym: Jiří Ščučka - Animal Training Center, s.r.o., Onomyšl-Křečovice 7, 285 04, okr. Kutná Hora.

Płatność przelewem bankowym w EUR:

číslo účtu: 284350781/0300

IBAN: CZ 0303000000000284350781

BIC (SWIFT): CEKOCZPP

ANULOWANIE: W przypadku nieobecności opłata za kurs nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz organizatora.

Dokonując rezerwacji terminu i płatności, klient potwierdza, że zgadza się z powyższymi warunkami.

Po wysłaniu aplikacji elektronicznej + wpłaconie kwoty, wyślemy do Państwa e-mail z potwierdzeniem rejestracji zgłoszenia + potwierdzenie wpłaconej kwoty.

UWAGA! Uczestnicząc, składając lub płacąc wniosek, zgadzam się na następujące warunki: zdjęcia zrobione podczas tego wydarzenia mogą być wykorzystywane w mediach (FB, czasopismo, książka, reklama, kalendarz itp.)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!