Zpracování osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 • Udělujete tímto souhlas společnosti:
 • Jiří Ščučka, se sídlem Křečovice 7, 285 04 Onomyšl, IČ: 12093131, zapsané v Živnostenském rejstříku vedeném u Živnostenského úřadu v Kutné Hoře,
 • Jiří Ščučka - Animal Training Academy, s.r.o., se sídlem Křečovice 7, 285 04 Onomyšl, IČ.: 05016371, zapsané u Obchodního soudu v Praze, C 257058 vedená u Městského soudu v Praze
 • Jiří Ščučka - Animal Training Center, s.r.o., se sídlem Křečovice 7, 285 04, Onomyšl, IČ.: 07128959, se sídlem Křečovice 7, 285 04 Onomyšl, zapsavé u Obchodního soudu v Praze, C 294649 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen "Správce"),

aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "Nařízení") zpracovávala tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • název společnosti
 • adresa
 • e-mail
 • telefonní číslo
 • informace o zvířeti ( plemeno, datum narození, pohlaví )
 • informace o doprovázející osobě
 • Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo, e-mail a informace o zvířeti - plemeno, datum narození, informace o doprovázející osobě je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem:
 • Přihlášení na akce
 • Použití fotografií a jejich zveřejnění na fb, webových stránkách, v časopisech a jiných mediích
 • Použití k dalším výukovým účelům
 • Pro marketingové účely
 • Pro účely plnění smlouvy
 • Pro evidenční plnění
 • Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 5 let.
 • Zpracování a ukládání osobních dat je určeno pouze pro potřeby výše uvedených společností. Poskytnutá data nebudou předávána třetím stranám.
 • V případě cookies: Správce shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies:

Typ:  systémová

Název: Abcde

Účel: Tato cookie se používá k ukládání dat důležitých pro fungování webových stránek

Expirace: Do uzavření okna prohlížeče

Přístup k informacím: jde o cookie z našeho webu


 • S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje výše uvedené společnosti
 • Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

 • Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • na přenositelnost údajů,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.