Témata Senior Animal Trainer

II. STUPEŇ "Senior Animal Trainer"


A. Sekundární posilovač

 • Základní koncept
 • Pokročilý koncept

B. Vedlejší motivace v tréninku

 • Emoce
 • Hra
 • Konkurence
 • Smečkový pud
 • Fyzický kontakt
 • Pohyb
 • Čichání
 • Žvýkání
 • Oblíbené chování
 • Premackův princip

C. Strategie odměňování - posilování

 • Čeho chci dosáhnout?
 • Pyramida učení - pozitivní trénink
 • Pyramida učení - NePoPo
 • Čím, kdy, kde, jak?
 • Odměna v pozici
 • Odměna mimo pozici
 • 2 místa odměňování (od psovoda, mimo psovoda)
 • Odměňování - Fáze č.1 vysvětlení.
 • Odměňování - Fáze č.2 upevnění, zatížení

D. Tréninkový plán

 • Všeobecný plán
 • Tréninkový plán č.1
 • Tréninkový plán č.2
 • Praktická cvičení vytváření tréninkových plánů
 • Vedení záznamů o tréninku

E. Řetězení chování

 • Co je to řetězení chování?
 • Jednoduché chování
 • Jednoduché řetězce chování
 • Složité řetězce chování
 • Série chování
 • Dopředné řetězení chování
 • Zpětné řetězení chování

F. Pomocné nástroje při tréninku

 • Co jsou to pomocné nástroje při tréninku?
 • Budování pomocných nástrojů při tréninku.
 • Odstraňování pomocných nástrojů při tréninku.

G. Trénink diferenciace

 • Diferenciace jako dovednost
 • Diferenciace chování
 • Diferenciace signálů
 • Pozice nula.

H. Stupně výcviku psů

1. Stupeň výcviku

2. Stupeň výcviku

3. Stupeň výcviku

4. Stupeň výcviku

5. Stupeň výcviku

6. Stupeň výcviku

Ch. VNČP

1. Co je to reflex?

2. Druhy reflexů

3. Reflexní oblouk

4. 5 základních podmínek pro vypacování PR

6. Koncentrace a iradiace vln v mozku

7. Co je to útlum?

· Pokročilé řešení problémů při tréninku

 • Pomoc (gesto, povel)
 • Ignorace (možnost opravy)
 • Timeout mini
 • Timeout - konec tréninku
 • Jiný (snadný) cvik, pak se vrátím k původnímu
 • Návrat do školky

J. Pořadí budování chování - cviku

 • Vysvětlení cviku
 • Proticvik
 • Generalizace
 • Prodloužení chování
 • Zavedení SD signálu
 • Diferenciace
 • Zavedení rušivých vlivů 

K. Volno pokročilý koncept

 • Co je to "Volno"
 • Zařazení signálu
 • Ignorace nabízeného chování
 • Využití vedlejších motivací
 • Postupné snižování frustrace z ignorace chování
 • Vliv variability na rovnováhu mezi chováními

L. Fokus

 • Co to je fokus a k čemu slouží
 • Motivace - potrava, předmět
 • Ruka
 • Oči 
 • Target

Vložte svůj text...