Témata Senior Animal Trainer

II. STUPEŇ "Senior Animal Trainer"

A. Sekundární posilovač

 • Základní koncept
 • Pokročilý koncept

B. Vedlejší motivace v tréninku

 • Emoce
 • Hra
 • Konkurence
 • Smečkový pud
 • Fyzický kontakt
 • Pohyb
 • Čichání
 • Žvýkání
 • Oblíbené chování
 • Premackův princip

C. Strategie odměňování - posilování

 • Čeho chci dosáhnout?
 • Pyramida učení - pozitivní trénink
 • Pyramida učení - NePoPo
 • Čím, kdy, kde, jak?
 • Odměna v pozici
 • Odměna mimo pozici
 • 2 místa odměňování (od psovoda, mimo psovoda)
 • Odměňování - Fáze č.1 vysvětlení.
 • Odměňování - Fáze č.2 upevnění, zatížení

D. Tréninkový plán

 • Tréninkový plán č.1
 • Tréninkový plán č.2
 • Praktická cvičení vytváření tréninkových plánů

E. Řetězení chování

 • Co je to řetězení chování?
 • Jednoduché chování
 • Jednoduché řetězce chování
 • Složité řetězce chování
 • Série chování
 • Dopředné řetězení chování
 • Zpětné řetězení chování

F. Pomocné nástroje při tréninku

 • Co jsou to pomocné nástroje při tréninku?
 • Budování pomocných nástrojů při tréninku.
 • Odstraňování pomocných nástrojů při tréninku.

G. Trénink diferenciace

 • Diferenciace jako dovednost
 • Diferenciace chování
 • Pozice nula.

H. Stupně výcviku psů

1. Stupeň výcviku

2. Stupeň výcviku

3. Stupeň výcviku

4. Stupeň výcviku

5. Stupeň výcviku

6. Stupeň výcviku

Ch. VNČP

1. Co je to reflex?

2. Druhy reflexů

3. Reflexní oblouk

4. 5 základních podmínek pro vypacování PR

6. Koncentrace a iradiace vln v mozku

7. Co je to útlum?

· Pokročilé řešení problémů při tréninku

 • Pomoc (gesto, povel)
 • Ignorace (možnost opravy)
 • Timeout mini
 • Timeout - konec tréninku
 • Jiný (snadný) cvik, pak se vrátím k původnímu
 • Návrat do školky

J. Pořadí budování chování - cviku

 • Vysvětlení cviku
 • Proticvik
 • Generalizace
 • Prodloužení chování
 • Zavedení SD signálu
 • Diferenciace

K. Volno pokročilý koncept

 • Co je to "Volno"
 • Zařazení signálu
 • Ignorace nabízeného chování
 • Využití vedlejších motivací
 • Postupné snižování frustrace z ignorace chování
 • Vliv variability na rovnováhu mezi chováními

Veterinární příprava

A. PREVENTIVNÍ PÉČE O PSY:

1. preventivní program

- legislativa týkající se vakcinace

- význam vakcinace psů (epizootologický a zdravotní)

- možnosti vakcinace psů (popis infekčních onemocnění)

- vakcinační schémata

2. preventivní program

• vnější parazité:

- rozdělění,

- klinické projevy napadení vnějšími parazity,

- rizika parazitární infestace,

- možnosti antiparazitární ochrany

• vnitřní parazité:

- rozdělění,

- rizika parazitární infekce,

- klinické projevy napadení vnitřními parazity

- možnosti antiparazitární ochrany

3. preventivní program - hygienická pravidla, prevence šíření infekcí, zoonózy

- význam dezinfekce

- principy dezinfekce

- zoonózy: definice a prevence

4. preventivní program

- základní živiny: rozdělení, charakteristika a význam

- základní pravidla krmení

- nutriční požadavky jednotlivých věkových kategorií

5. preventivní program

- identifikace psů: způsoby, registrace zvířat

- informace o požadavcích jednotlivých zemí při cestování do zahraničí

 • péče o psa během cesty

B. ZÁKLADY VETERINÁRNÍ PÉČE:

1. manipulace se psy

- význam a důvody manipulace

- zvedání a transport

- bezpečná manipulace s agresivními psy

- možnosti zklidnění psů při vyšetření nebo aplikaci léků

Praktická část

- nasazování obojku, náhubku nebo smyčky na čumák

- zvedání a transport psů

- metody fixace

2. aplikace léků

- techniky aplikace léků

Praktická část

- techniky podávání perorálních léků, aplikace léků do očí, nosu a uší (včetně čištění uší).

3. ošetření ran a obvazové techniky

- rány: rozdělení, způsoby ošetření jednotlivých typů ran

- dezinfekční prostředky při ošetřování ran

- obvazy: význam a obvazové materiály

- obvazová technika

- ochrana obvazu

Praktická část

- obvazové techniky jednotlivých tělních krajin

4. zdravotní péče

- pravidla sledování zdravotního stavu (každodenní, týdenní, měsíční půlroční a roční monitorování)

- příznaky dobrého zdravotního stavu

- příznaky zdravotních potíží

- rozpoznání bolesti

Praktická část

 • klinické vyšetření psa pro posouzení zdravotního stavu

C. PRVNÍ POMOC A OŠETŘENÍ AKUTNÍCH STAVU:

1. pravidla hodnocení závažnosti akutních stavů

2. zásady manipulace s akutním/ zraněným psem

3. stabilizace akutního psa, zásady resuscitace při srdeční a dechové zástavě

4. principy 1. pomoci nejčastějších akutních stavů:

- otravy

- krvácení

- šokové stavy

- přehřátí nebo podchlazení

- poranění (rány, fraktury kostí)

 • ztížený porod u feny

Praktická část:

- manipulace se zraněným psem

 • resuscitace

Vložte svůj text...