Kalendarz wydarzeń


Aktualny kalendarz wydarzeń 2019

8. - 12. 4. 2019 - ATA - Junior Trainer Academy - Polsko

13. 4. 2019 - ATA - spotkanie absolwentów  - Křečovice

4. - 5. 5. 2019 - Workshop  - "Aport"- Křečovice

11. - 12. 5. 2019 - ATA - Junior Trainer Academy - egzaminy PL

18. - 19. 5. 2019 - seminarium NePoPo®

15. - 16. 6. 2019 - Workshop "NePoPo®"

29. 6. - 7. 7. 2019 - ATA - Junior Trainer Academy - Farma Prak - Nowy pierwszy rok!!  Zglłoszenia będą dostępne w najbliższych dniach

13. - 20. 7. 2019 - Letni obóz szkoleniowy - Ogólny - Ranč Orel - dla Czech i Polsko

21. - 28. 7. 2019 - Letni obóz szkoleniowy - Ogólny - Ranč Orel - dla  Polsko

4. - 11. 8. 2019 - Letni obóz szkoleniowy - Ogólny - Farma Prak

18. - 25. 8. 2019 - Letni obóz szkoleniowy- Połączony Chicken Camp z psami - Farma Prak

26. - 8. - 1. 9. 2019 - Letni obóz szkoleniowy - Obrona - Farma Prak - dla Polski