ATA - "Trenér psů"


Přihlašovací, nebo informační formulář:

Výuka bude probíhat:

Již podruhé v letošním roce otevírá "Jiří Ščučka - Aminal Training Academy" první stupeň uceleného výukového programu - "Trenér psů"

Komu je určen:

  • pro majitele psů, veterinární lékaře, pracovníky veterinárních ordinací, pracovníky v obchodech pro zvířata, personál hotelů pro psy, Au-pair pro psy, ošetřovatele zvířat, instruktory kynologických klubů, psovody ozbrojených složek a pro všechny zájemce o výcvik psů, kteří chtějí získat nebo si rozšířit základní informace o problematice výcviku psů.
  • pro všechny, kteří by se v budoucnu chtěli stát profesionálními trenéry psů a profesionálními trenéry zvířat.

Podmínky pro přijetí:

  • minimální věk 18 let
  • vlastnictví vhodného psa pro absolvování tohoto programu
  • uhrazení školného

Náplň výuky:

Výuka bude rozdělena do tří základních předmětů v celkovém rozsahu min. 96 vyučovacích hodin

  • Teorie výcviku
  • Veterinární příprava
  • Praktický výcvik

Učivo je rozdělena do výukových témat, která budou časově rozdělena do jednotlivých víkendů.

Forma výuky:

Výuka bude probíhat ve víkendových blocích. Celkem se jedná o šest víkendů výuky a jednoho, kdy budou probíhat závěrečné zkoušky a slavnostní ukončení výukového cyklu.


Cena za kurz, včetně výukových materiálů je 14 800,- Kč. V ceně není zahrnuté případné ubytování účastníků. Přihlášku evidujeme jako závaznou až po úhradě kurzovného.

Uzávěrka přihlášek v momentě naplnění, nejpozději však 10.9. 2017!!!

POČET ÚČASTNÍKU JE OMEZEN !!! 

Přečtěte si prosím pozorně tyto obchodní podmínky:**

PLATBA:

Převodem: ČSOB Ču: 274588972/0300 VS:uveďte prosím jméno klienta do "zpráva pro příjemce".

Složenkou: Jiří Ščučka, Onomyšl-Křečovice 7, 285 04, okr. Kutná Hora.

Zahraniční platba/Information for Payment:

Jiří Ščučka, Křečovice 7, 285 04 Onomyšl

Bank:

Československá obchodní banka a.s. (ČSOB), Husova 108, 284 01 Kutná Hora

IBAN: CZ58 0300 0000 0002 7458 8972

BIC (SWIFT): CEKOCZPP

STORNO: V případě neúčasti vracíme 50 % z celkové zaplacené ceny za kurz, pouze v případě, že svůj pobyt zrušíte nejpozději do 15.8. 2017.**

Rezervací termínu a úhradou zákazník potvrzuje, že souhlasí s výše uvedenými podmínkami.

Po zaslání elektronické přihlášky + úhrady Vám zašleme e-mailem potvzení o evidenci Vaší přihlášky + potvrzení uhrazené částky.

POZOR! Účastí, zasláním nebo zaplacením přihlášky souhlasím s těmito podmínkami: fotografie pořízené na této akci mohou být použity v mediích (FB, časopis, kniha, reklama, kalendář atd.)

TEŠÍM SE NA VAŠI ÚČAST!!!